Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Archiwum
PDF (311 KB)

zapytanie ofertowe rehabilitacja ruchowa


PDF (310 KB)

zapytanie ofetowe logopedia


PDF (309 KB)

zapytanie ofertowe integracja sensoryczna


PDF (310 KB)

zapytanie ofertowe zajęcia z hipoterapii


PDF (264 KB)

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi szkoleniowej


PDF (266 KB)

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi szkoleniowej


PDF (264 KB)

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi szkoleniowej


PDF (264 KB)

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi szkoleniowej


PDF (265 KB)

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi szkoleniowej


PDF (265 KB)

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi szkoleniowej


PDF (265 KB)

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi szkoleniowejData dodania: 2018-09-18 11:03:41
Autor: Anita Skupień


PDF (264 KB)

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi szkoleniowej


PDF (264 KB)

Zapytanie ofertowe z dnia 13.09.2018r. na wykonanie usługi szkoleniowejData dodania: 2018-09-13 09:31:32
Autor: Anita Skupień


Dostawa warzyw i owoców przetworzonych, ryb mrożonych do siedziby Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku.

PDF (215 KB)

ogłoszenie


PDF (433 KB)

zapytanie ofertowe


PDF (216 KB)

projekt umowyData dodania: 2018-02-20 11:19:04
Autor: Anita Skupień


Dostawa artykułów spożywczych i produktów podobnych do siedziby Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku

PDF (214 KB)

ogłoszenie


PDF (216 KB)

projekt umowyData dodania: 2018-02-20 11:15:41
Autor: Anita Skupień


Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do siedziby Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku.

PDF (214 KB)

Ogłoszenie


PDF (216 KB)

projekt umowy


PDF (179 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


PDF (205 KB)

Projekt umowyData dodania: 2018-02-20 11:13:05
Autor: Anita Skupień


PDF (375 KB)

Zapytanie ofertowe


Dostawa artykułów spożywczych, owoce, warzywa i produkty mleczarskie do siedziby Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku.

PDF (510 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (191 KB)

Ogłoszenie o zmówieniu o wartości poniżej 30000 euro


PDF (295 KB)

Zapytanie ofertowe nr 1/D/2017Data dodania: 2018-02-20 11:09:45
Autor: Anita Skupień


PDF (216 KB)

Projekt umowy


PDF (214 KB)

ogłoszenie


PDF (119 KB)

PRZEDMIAR robót


PDF (422 KB)

zapytanie ofertoweData dodania: 2018-09-26 14:00
Autor: Anita Skupień


PDF (281 KB)

Zapytanie ofertowe  laptop


DOCX (21 KB)

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 4z dnai 07.03.2016r. dot. zmian w Statucie Przedszkola


DOC (27 KB)

Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 07.02.2014r w sprawie zmian w statucieData dodania: 2011-03-02 12:39:23
Autor: Janina Czaja


PDF (32 KB)

Uchwała RP do Statutu z dnia 01.02.2011r.Data dodania: 2012-11-07 14:18:03
Autor: Janina Czaja


DOC (149 KB)

Statut Przedszkola nr 17 - jednolity tekst -  obowiązujący od 01.09.2011r.


DOC (187 KB)

Regulamin PracyData dodania: 2010-12-07 18:49:02
Autor: Janina Czaja


DOC (37 KB)

Zarzązdenie dyrektora dot. wysokości opłat  za posiłkiData dodania: 2010-12-08 13:59:56
Autor: Janina CzajaData dodania: 2010-12-08 13:58:44
Autor: Janina CzajaData dodania: 2011-03-02 12:42:55
Autor: Janina Czaja


PDF (35 KB)

Zarządzenie dyrektora dot. wewnętrznego regulaminu rekrutacji do przedszkola na rok szk. 2012/2013

PDF (188 KB)

Zarządzenie dyrektora z dnia 27.02.2014r. w sprawie: określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w  Rybniku  na rok szkolny 2014/2015


PDF (190 KB)

Zarządzenie dyrektora z dnia 27.02.2014r. w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w  Rybniku  na rok szkolnym 2014/2015


PDF (161 KB)

Zarządzenie dyrektora z dnia 27.02.2014r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej


PDF (188 KB)

Zarządzenie dyrektora z dnia 07.05.2014r. w sprawie: określenia terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku na rok szkolnym 2014/2015


PDF (99 KB)

Zarządzenie dyrektora dot. wewnętrznego regulaminu rekrutacji do przedszkola na rok szk. 2013/2014Data dodania: 2010-12-07 18:49:48
Autor: Janina Czaja


DOC (149 KB)

Statut Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w RybnikuData dodania: 2010-12-08 14:00:33
Autor: Janina Czaja


DOC (30 KB)

Regulamin podziału między pracowników środków na wynagrodzenia pochodzących z oszczędności
z wynagrodzeń etatowych 


DOC (32 KB)

Zarządzenie w sprawie Odpłatności za żywienie dzieci i  pracowników Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi  nr 17 im. J. Brzechwy w Rybniku