Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Zarządzenia Dyrektora
PDF (390 KB)

Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku


PDF (202 KB)

Zarządzenie nr7/2020 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana BrzechwyData dodania: 2020-05-6 15:18:19
Autor: Anita Skupień


PDF (195 KB)

Zarządzenie nr 6/2020 w sprawie powołania Komisji RekrutacyjnejData dodania: 2020-04-29 12:16:58
Autor: Anita Skupień


PDF (193 KB)

Zarządzenie nr5/2020 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana BrzechwyData dodania: 2020-04-29 12:12:24
Autor: Anita Skupień


PDF (187 KB)

Zarządzenie nr4/2020 w sprawie zmiany zasad organizacji pracy obsługi w przedszkoluData dodania: 2020-04-21 12:09:22
Autor: Anita Skupień


PDF (206 KB)

Zarządzenie nr3/2020 w sprawie powołania zespołu nauczycieli, w celu przeprowadzenia analizy zestawu programu wychowania przedszkolnego i sformułowania ewentualnych rekomendacji zmianData dodania: 2020-03-25 11:59:06
Autor: Anita skupień


PDF (464 KB)

Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie sposobu dokumentowania realizacji zadań przedszkolaData dodania: 2020-03-25 11:50:41
Autor: Anita Skupień


PDF (196 KB)

Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie określenia zasad funkcjonmowania Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku w sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemiologicznegoData dodania: 2020-03-11 11:34:38
Autor: Anita Skupień


PDF (404 KB)

Zarządzenie- regulamin PracyData dodania: 2019-09-01 10:57:24
Autor: Anita Skupień


PDF (432 KB)

Zarządzenie- Komisja RekrutacyjnaData dodania: 2019-0314 09:25:25
Autor: Anita Skupień


PDF (386 KB)

Zarządzenie- godziny pracy przedszkolaData dodania: 2019-08-29 09:54:02
Autor: Anita Skupień


PDF (217 KB)

Zarządzenie nr 2 ŻP/2018 Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku z dnia 20.06.2018r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w RybnikuData dodania: 2018-06-20 12:43:40
Autor: Anita Skupień


PDF (195 KB)

Zarządzenie nr 1 G/2017 Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. J. Brzechwy w Rybniku z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia godzin pracy Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. J. Brzechwy w Rybniku


PDF (201 KB)

Zarządzenie nr 2 Ż/2017 Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy
w Rybnikuz dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku


PDF (199 KB)

ZARZĄDZENIE Dyrektora  Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku z dnia 27.02.2017r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


PDF (182 KB)

ZARZĄDZENIE 1/2017 Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwyw Rybniku z dnia 15 lutego 2017r.w sprawie: Odpłatności za żywienie dzieci i pracowników Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. J. Brzechwy w RybnikuData dodania: 2017-02-28 12:39:48
Autor: Janina Czaja


PDF (189 KB)

Zarządzenie dyrektora z dnia 20.03.2015r. w sprawie : określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w  Rybniku  na rok szkolnym 2015/2016


PDF (274 KB)

Zarządzenie dyrektora z dnia 20.03.2015r w sprawie regulaminu rekrutacji do przedszkola w roku szk. 2015-2016


PDF (160 KB)

Zarządzenie dyrektora z dnia 20.03.2015r. w sprawie: powołania Komisji RekrutacyjnejData dodania: 2015-03-20 12:28:12
Autor: Janina Czaja


DOC (30 KB)

Zarządzenie Dyrektora o zakazie palenia wyrobów tytoniowych.Data dodania: 2010-12-08 12:16:53
Autor: Janina CzajaRejestr zmian:
CzasAutorOpis
2011-02-08 08:52:29Janina CzajaZmiana zarządzenia o opłatach za posiłki
2012-03-22 13:42:13Janina CzajaZmiana Zarzązdenia dot. Wewnętrznego regulaminu rekrutacji na rok szk. 2012/2013