Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Zarządzenia Dyrektora
PDF (217 KB)

Zarządzenie nr 2 ŻP/2018 Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku z dnia 20.06.2018r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w RybnikuData dodania: 2018-06-20 12:43:40
Autor: Anita Skupień


PDF (195 KB)

Zarządzenie nr 1 G/2017 Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. J. Brzechwy w Rybniku z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia godzin pracy Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. J. Brzechwy w Rybniku


PDF (201 KB)

Zarządzenie nr 2 Ż/2017 Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy
w Rybnikuz dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku


PDF (199 KB)

ZARZĄDZENIE Dyrektora  Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku z dnia 27.02.2017r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


PDF (182 KB)

ZARZĄDZENIE 1/2017 Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwyw Rybniku z dnia 15 lutego 2017r.w sprawie: Odpłatności za żywienie dzieci i pracowników Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. J. Brzechwy w RybnikuData dodania: 2017-02-28 12:39:48
Autor: Janina Czaja


PDF (189 KB)

Zarządzenie dyrektora z dnia 20.03.2015r. w sprawie : określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w  Rybniku  na rok szkolnym 2015/2016


PDF (274 KB)

Zarządzenie dyrektora z dnia 20.03.2015r w sprawie regulaminu rekrutacji do przedszkola w roku szk. 2015-2016


PDF (160 KB)

Zarządzenie dyrektora z dnia 20.03.2015r. w sprawie: powołania Komisji RekrutacyjnejData dodania: 2015-03-20 12:28:12
Autor: Janina Czaja


DOC (30 KB)

Zarządzenie Dyrektora o zakazie palenia wyrobów tytoniowych.Data dodania: 2010-12-08 12:16:53
Autor: Janina CzajaRejestr zmian:
CzasAutorOpis
2011-02-08 08:52:29Janina CzajaZmiana zarządzenia o opłatach za posiłki
2012-03-22 13:42:13Janina CzajaZmiana Zarzązdenia dot. Wewnętrznego regulaminu rekrutacji na rok szk. 2012/2013